Tuki

Suomen Kardiologiset Hoitajat ry tukee yhdistyksen jäsenten toimintaa sydänpotilaiden hoitotyön edistämiseksi. Tukea myönnetään sekä koulutus-/opintomatkoja että hoitotyön tutkimusta ja kehittämistä varten vähintään kaksi vuotta yhdistyksen jäsenenä olleille. Tukea voi hakea myös alueellisen koulutuksen tai ammatillisen tapaamisen järjestämiseen. Tukea ei myönnetä erikoistumis- tai sitä vastaavaan täydennyskoulutukseen, eikä alan korkeakoulututkinnon tai siihen liittyvien opintojen suorittamiseen.

Tuen määrästä päättää yhdistyksen hallitus. Tukea anotaan perustellen kirjallisella, vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan yhdistyksen hallitukselle ja lähetetään postitse/sähköpostitse yhdistyksen sihteerille.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

  1. Haettavan tuen määrä
  2. Tuen käyttötarkoitus
  3. Mahdollisen tutkimus- tai kehittämisprojektin suunnitelma
  4. Koulutuksiin /ammatillisiin tapaamisiin osallistuvilta perustelu siitä, miten koulutuksen / tapaamisen avulla edistetään sydänpotilaiden hoitotyötä
  5. Kongressimatkan ohjelma kongressin ohjelman web-sivun linkki riittää)
  6. Mahdollinen kongressiin lähetetty abstrakti
  7. Muu tarkoitusta varten haettu / myönnetty rahoitus (muu rahoitus ei ole este tuen saamiselle, mutta se vaikuttaa tuen määrään)

Hakemukseen tulee liittää hakijan nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite ja pankkiyhteys. Hakemuksia ei palauteta. Tukea tulee anoa hyvissä ajoin etukäteen ennen esim. matkan toteutumista. Hallitus käsittelee tukihakemukset hallituksen kokousten yhteydessä ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla. Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä yhdistyksen hallituksen jäseniltä.

Puutteellisesti, epäselvästi tai jälkikäteen laadittuja hakemuksia ei käsitellä. Koulutusmatkaan / kongressiin osallistuvan tuen saajan tulee kirjoittaa matkakertomus Kardioskooppiin 2 kuukauden sisällä matkasta. Tuen saajan tulee toimittaa kaikki alkuperäiset kuitit matkalaskun liitteenä rahastonhoitajalle. Muiden tukien saajan tulee raportoida tuen käyttö /toteutunut projekti yhdistyksen hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa tuen maksamisesta.