Tuki

Suomen Kardiologiset Hoitajat ry:n jäsenistön tuki

Tukea voi hakea jäsen, joka on ollut yhdistyksen jäsenenä yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta. Tukea ei myönnetä erikoistumis- tai vastaavaan jatko- ja lisäkoulutukseen eikä alan korkeakoulututkinnon suorittamiseen tai siihen liittyviin opintoihin.

Tukea anotaan perustellen kirjallisella vapaamuotoisella anomuksella, joka osoitetaan yhdistyksen hallitukselle ja lähetetään yhdistyksen sihteerille (Seija Miina, Retkeilijäntie 7 E 58, 70200 Kuopio). Anomuksesta tulee käydä ilmi haettavan tuen suuruus, käyttötarkoitus, tutkimus- tai kehittämisprojektin suunnitelma tai opintomatkan ohjelma tai kongressiin lähetetty abstrakti sekä muu rahoitusjärjestely. Hakupapereita ei palauteta.

Tukea tulee hakea etukäteen ennen esim. koulutusmatkan toteutumista. Jälkikäteen lähetettyjä anomuksia ei käsitellä. Matkaan liittyvän tuen saajan tulee lähettää matkakertomus yhdistyksen sihteerille. Muiden tukien saajan tulee antaa kirjallinen kertomus yhdistyksen hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa tuen maksamisesta. Hallitus käsittelee tukianomukset hallituksen kokouksissa. Tuen suuruudesta ja lukumäärästä päättää yhdistyksen hallitus. Päätöksistä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti.

Hakijan tulee liittää hakemukseen hakijan nimi, henkilötunnus, osoite ja pankkiyhteys. Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä yhdistyksen hallituksen jäseniltä.