SKH

EHDOTA VUODEN SYDÄNHOITAJAA 2016!

Suomen Kardiologiset hoitajat ry on päättänyt palkita koulutusstipendillä hyvän
sydänhoitajan. Ehdotusten jättöaika on 1.8.2015-1.2.2016. Vuoden sydänhoitaja
2016 julkistetaan ja palkitaan SKH:n koulutuspäivässä Paasitornissa 04.04.2016.

Suomen Kardiologiset Hoitajat ry:n hallitus valitsee palkittavan ehdokkaan esitysten
perusteella. Vuoden sydänhoitaja 2016 palkitaan 1500€:n koulutusstipendillä,
jonka voi käyttää kotimaiseen/kansainväliseen konferenssiin. Ehdottajien kesken
arvotaan 1000€:n koulutusstipendi, jonka voi käyttää kotimaiseen/kansainväliseen
konferenssiin.

Vuoden sydänhoitaja 2016 kriteerit:

Vuoden sydänhoitajaksi valittavan tulee olla Suomen Kardiologiset hoitajat ry:n jäsen.
Valittava toimii asiantuntijana tai käytännön hoitotyössä sydänpotilaiden parissa. Hän
on innostunut ja aktiivinen kehittämään itseään ja työtään, tuo uutta tietoa ja on valmis
jakamaan osaamistaan työyksikössään ja laajemmallekin. Hän on kollegiaalinen ja
huomioi työyhteisössään muut työntekijät ja opiskelijat.

Jos työyhteisössä tai lähipiiristä löytyy kriteerit täyttävä sydänpotilaiden parissa
työskentelevä hoitaja, niin lähetä ehdotuksesi tällä lomakkeella yhdistyksen hallitukselle.

————–

Yhdistys on perustettu 29.10.1992 Sen toiminta-ajatuksena on tavoitteellinen toiminta kardiologisen hoitotyön tiedon ja taidon saavuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi yhdistyksen jäsenten keskuudessa. Erilaisten koulutustilaisuuksien avulla tavoitteena on ylläpitää ja kehittää jäsenistön ammatillista erikoisosaamista kardiologisen hoitotyön alueella.

Yhdistyksen toiminnassa painotamme moniammatillista yhteistyötä sydänpotilaiden hoidossa eri ammattiryhmien kesken. Yhdistykseen on liittynyt sairaanhoitajia, lähihoitajie, perushoitajia, röntgenhoitajia, laboratoriohoitajia ja fysioterapeutteja ympäri suomen. Jäseniä on noin tuhat.