Etusivu

Suomen Kardiologiset Hoitajat ry

 

SKH, Suomen kardiologiset hoitajat ry, on perustettu 29.10.1992. Yhdistyksen toiminnan ytimenä on kardiologista hoitotyötä tekevien jäseniensä asiantuntijuuden tukeminen.

Tavoitteena on edistää näyttöön perustuvan kardiologisen hoitotyön kehittämistä; auttaa viemään näyttöön perustuvaa hoitotyötä jäseniensä työyhteisöihin; ylläpitää ja kehittää jäsenistön ammatillista erikoisosaamista kardiologisen hoitotyön alueella sekä edistää kardiologisten hoitajien verkostoitumista.

Yhdistyksen toiminnassa painotamme moniammatillista yhteistyötä sydänpotilaiden hoidossa eri ammattiryhmien kesken, sekä mahdollisuuksien mukaan myös eri sidosryhmien kesken. Toiminta suunnataan ensisijaisesti jäsenistölle, mutta ulkopuolisetkin ovat mahdollisuuksien mukaan tervetulleita mukaan.