Hallitus

puheenjohtaja
Päivi Puranen, Helsinki

Työskentelen Meilahden sairaalassa HUS Sydän- ja keuhkokeskuksessa. Kardiologian osastolla ja valvonnassa olen viihtynyt vuodesta 2001, opetushoitajana ja apulaisosastonhoitajana vuodesta 2015 alkaen. Kuluneen vuoden olen hoitanut hoitotyön kliinisen asiantuntijan sijaisuutta HUS Sydän- ja keuhkokeskuksessa. Koulutukseltani olen sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja ja sairaanhoitaja YAMK. Kardiologian ja sydän-thoraxkirurgian erikoistumisopinnot suoritin vuonna 2004. 

Kiinnostus kardiologiseen hoitotyöhön heräsi jo opiskeluaikoina. Jatkuvasti kehittyvä ala ja ihmisläheinen työ pitävät mielen pirteänä. Erityisesti kardiologisen hoitotyön osaaminen on aihe, jonka parissa mielelläni toimin.

SKH:n jäsen olen ollut vuodesta 2003, hallituksessa vuodesta 2017 ja puheenjohtajana keväästä 2019.

varapuheenjohtaja 
Johanna Keränen, Oulu

Työskentelen Oulun yliopistollisessa sairaalassa Kardiologian vastuualueella. Olen saavuttanut vahvan ohjaamis-osaamisen ja kardiologisen potilaan hoitotyön perustat työskenneltyäni kardiologisella vuodeosastolla noin kolmen vuoden ajan sairaanhoitaja-urani alussa. Kriittisesti sairaan sydänpotilaan seurantaa ja hoitoa olen saanut toteuttaa työssäni työkierron aikana Tehostetussa sydänvalvonnassa. Sydänpotilaan valmistelemista sydäntutkimuksiin ja toimenpiteisiin sekä niiden jälkihoitoa olen tehnyt vuoden ajan Medisiinisessä päiväsairaalassa. Kardiologian osastolla, johon kuuluvat toimenpideyksikkö ja poliklinikka, olen työskennellyt kolmen vuoden ajan. Minulla on laaja-alainen osaaminen sydänpotilaiden hoidosta, hoitoketjujen eri vaiheissa erikoissairaanhoidossa. Teen tiivistä yhteistyötä perusterveydenhuollon sydänhoitajien kanssa Pohjois-Pohjanmaalla.

Tällä hetkellä työajastani puolet on sydänhoitajan tehtävää ja toinen puoli kliinistä hoitotyötä Kardiologian vastuualueella. Sydänhoitajana saan olla mukana kehittämässä sydänpotilaiden hoitoketjuja, yhdenmukaistamassa hoitotyön prosesseja ja ohjaamassa sekä kouluttamassa kollegoita sydänpotilaan hoitotyöhön. Olen toiminut SKH:n hallituksessa 5/20 alkaen.

Työn vastapainona minulla on puoliso ja lapsia. Viihdyn hyvin luonnossa maastopyöräillen, pitkillä vaelluksilla, marjastaen ja nuotiolla tulistellen. Pidän omasta kunnostani huolta käymällä kuntosalilla ja lenkkeillen. Tykkään lukemisesta, käsitöiden tekemisestä ja matkustamisesta.

sihteeri
Katja Kuusinen, Hämeenlinna

Työskentelen TAYS Sydänsairaala Hämeenlinnan kardiologian poliklinikalla tahdistinhoitajana. Sairaanhoitajaksi valmistuin Hämeenlinnasta 1981 ja Oulussa erikoistuin sisätautien sairaanhoitoon. Sydänpotilaita olen hoitanut lähes koko sairaanhoitajan urani ajan. Kardiologisiin hoitajiin liityin 1994 ja hallituksessa olin muutaman vuoden 2013–2017 ja nyt 2022 alkaen. Vapaa-ajalla ulkoilen ja liikun mielelläni.

rahastonhoitaja
Julia Raak-Tarkiainen, Espoo

Olen työssä HUS:n Sydän- ja keuhkokeskuksen poliklinikalla sydämen vajaatoimintahoitajana. Olen suorittanut sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tutkinnot sekä sydänpotilaan erikoistumisopinnot ja sairaanhoitaja YAMK-tutkinnon. 

Olen hoitanut sydänpotilaita vuodesta 2006. Erityisosaamistani ovat tulehdukselliset sydänsairaudet ja kuulun HUS:n koordinoimaan kansalliseen tulehduksellisten sydänsairauksen tutkimusryhmään ja omana panoksena tutkimusryhmässä on elämänlaatututkimus. 

SKH:n hallituksessa olen toiminut vuodesta 2014, yhdistyksen rahastonhoitajana olen toiminut maaliskuusta 2021 alkaen.

jäsen, viestintävastaava
Katja Soininen, Kuopio

Työskentelen tällä hetkellä hankekoordinaattorina Kuopion Yliopistollisessa Sairaalassa sähköisen asioinnin ja digitaalisten hoitopalveluiden kehittämisen parissa.

Olen työskennellyt sairaanhoitajana lähes 20 vuotta sydänpotilaiden hoidossa, aluksi sydänvuodeosastolla, lyhyesti sydänvalvonnassa ja sittemmin pisimpään sydäntoimenpideyksikössä.

Sydäntoimenpiteissä olen erikoistunut elektrofysiologisiin toimenpiteisiin. Nykyisin erityisen kiinnostuksen aiheena on potilaille tarjottavat digitaaliset hoitopalvelut.

Olen ollut mukana Terveyskylän Sydänsairaudet talon sisältöjä rakentamassa sekä kehittämässä digitaalisia hoitopolkuja sydänsairauksia sairastaville.

Suomen kardiologisten hoitajien yhdistyksen jäsen olen ollut lähes koko urani ajan ja uutena hallituksen jäsenenä toivon, että vuorovaikutteisuus lisääntyisi yhdistyksen jäsenten kesken.

Olisi hienoa, jos suomalaisten sydänpotilaiden parissa työskentelevät hoitajat vaihtaisivat ajatuksia hoidon kehittämiseen ja potilaiden sydänterveyden edistämiseen liittyen vilkkaasti vaikkapa yhdistyksen jäsensivuilla, jonne on avattu keskustelupalstat eri teemoihin liittyen.

jäsen, jaosvastaava
Kristiina Wiberg, Turku

Työskentelen Turun Yliopistollisen sairaalan Sydänkeskuksen sydäntoimenpideosastolla. Olen työskennellyt nykyisessä toimipaikassani vuodesta 2003. Kardiologisten potilaiden hoidon parissa aloitin urani HUS Meilahden sairaalan sydäntoimenpideosastolta, sydänasemalta samana vuonna kun valmistuin röntgenhoitajaksi vuonna 1993. Siitä lähtien olen ollut myös SKH:n jäsen. Hallituksessa olen aloittanut vuonna 2022. 
Jatkuvasti kehittyvä ala ja uuden oppiminen, sekä ammattitaidon ylläpitäminen pitää motivaation työssäni vuosien ajan. Ihmisläheinen työ moniammatillisessa työyhteisössä on rikkaus työssäni. 
Tietojen, taitojen ja kokemusten yhteensulattaminen on toimivan yhteisön ylläpitämisen kannalta tärkeää.