Linkkejä

Osa sivustojen materiaalista on kaikille avointa, osa rajattua. Rajattu sisältö toimii sivuston henkilökohtaisilla tunnuksilla tai työpaikan / yliopiston / ammattikorkeakoulun lisenssillä (linkki aukeaa alleviivattua tekstiä klikkaamalla).


ACNAP
Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions, Euroopan kardiologisen seuran yhdistys kardiologisille hoitajille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille. ACNAP:n sivun kautta on löydettävissä myös eri maiden kansallisten yhdistysten verkkosivuja. Lisätietoa Kansainvälinen yhteistyö -sivulta.

ESC
European Society of Cardiology, Euroopan kardiologinen seura.

European Journal of Cardiovascular Nursing
Vertaisarvioitu, kansainvälinen lehti välittää uutta tietoa kardiologisen hoitotyön alalta. Lehden tutkimusklubi, EJCN Journal Club, on katsottavissa lehden verkkosivun kautta sekä klubin YouTube-kanavalla. Tieto tulevasta tutkimusklubista, ml. käsiteltävä artikkeli ja suoran lähetyksen ajankohta, ilmoitetaan kustantajan Twitter-tilillä SAGE Nursing.

HOTUS
Hoitotyön tutkimussäätiön tehtävänä on toimia tutkimusnäytön välittäjänä hoitotyössä toimiville. Sivustolta löytyy hoitotyön suosituksia, esim. Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajaatoimintapotilaan hoitotyössä, sekä tietoa näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisesta.

The Joanna Briggs Institute (JBI)
Kansainvälinen, voittoa tavoittelematon tutkimuslaitos tukee näyttöön perustuvaa toimintaa terveysalalla. JBI:n tietokanta on saatavilla organisaation lisenssillä OVID:n kautta. Suomen JBI-yhteystyökeskus tuottaa järjestelmällisiä katsauksia sekä levittää näyttöön perustuvaa tietoa.

Karpatiat ry
Valtakunnallinen sydänlihassairauksien potilasjärjestö.

Käypä hoito -suositukset
Riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia sekä tukea suositusten käyttöönottoon. Suosituksia mm. kardiologian sekä liitännäissairauksien alalta.

Oppiportti
Duodecimin ylläpitämä terveydenhuollon ammattilaisten täydenyskoulutuspalvelu verkossa.

Suomen kardiologinen seura
"Yleishyödyllinen erikoislääkäriyhdistys". SKS:n jäsenlehden, Sydänäänen, noin kerran vuodessa ilmestyvät teemanumerot keskittyvät laaja-alaisesti yhteen ajankohtaiseen aihealueeseen. 

Suomen sydänfysioterapeutit
Sydänpotilaiden parissa työskentelevien fysioterapeuttien yhdistys.

Sydän- ja keuhkosiirrokkaat - SYKE ry
Sydän-, keuhko- ja sydänkeuhkosiirrokkaiden sekä heidän läheistensä etujärjestö.

Sydänlapset ja -aikuiset ry
Vuonna 1975 perustettu valtakunnallinen synnynnäisesti sydänvikaisten ja heidän läheistensä etuja ajava potilasjärjestö.

Sydänliitto
Euroopan vanhin sydänjärjestö.

Terveyskylä.fi ja sen Sydänsairaudet-talo
Erikoissairaanhoidon verkkopalvelu tarjoaa tietoa sekä potilaille että ammattilaisille. Sydänsairaudet-talosta löytyy tietoa aikuisten sydänsairauksista ja niiden hoidosta. Myös muista Terveyskylän taloissa löytyy ajankohtaista asiaa sydänpotilaalle. 

TerveyskyläPRO
"Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu palveluportaali".

Terveysportti
Duodecimin ylläpitämissä tietokannoissa on ajankohtaista tietoa akuuttitialanteiden hoidosta ja pitkäaikaissairauksista, mm. Sairaanhoitajan tietokannat, Hoitotyön Pharmaca, Akuuttihoito-opas sekä Teho- ja valvontahoitotyön opas.