Nordic Baltic Group on Cardiovascular Nursing and Allied Professions

Nordic Baltic Groupin tarkoituksena on edistää kardiologisten hoitajien ja muiden sydänpotilaita hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten verkostoitumista alueellaan.

Yhteistyön avulla edistetään ja vahvistetaan kardiologisen hoitotyön kehittämistä Pohjoismaissa ja Balttiassa.

Missio

  • Järjestää joka toinen vuosi pidettävää Nordic Baltic Congress of Cardiology -kongressia hoitajille, fysioterapeuteille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille.
  • Edistää sekä lyhyt- että pitkäkestoisempiakin tutustumiskäyntejä.
  • Toimia alullepanijana yhteisissä oppimisprojekteissa, edistää osaamisen jakamista sekä monikeskustutkimuksia

Joining the Nordic and Baltic cardiovascular nurses and allied professions together

We are committed to improving clinical nursing practices for patients with cardiovascular diseases. Through cooperation we are strengthening and developing cardiovascular nursing in the Nordic Baltic context.

Mission

  • To organize the Nordic Baltic Congress of Cardiology for nurses, physiotherapists, biomedical scientists and other allied professions.
  • To promote study visits, for shorter or longer periods of time.
  • To initiate research groups, partly by sharing knowledge and developing joint learning projects, partly through specific multicenter studies.