Nordic Baltic Group on Cardiovascular Nursing and Allied Professions

Nordic Baltic Group'in tarkoituksena on edistää kardiologisten hoitajien ja muiden sydänpotilaita hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten verkostoitumista alueellaan.

Yhteistyön avulla edistetään ja vahvistetaan kardiologisen hoitotyön kehittämistä pohjoismaissa ja Balttiassa.

Missio

  • Järjestää joka toinen vuosi pidettävää Nordic Baltic Congress of Cardiology -kongressia hoitajille, fysioterapeuteille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille.
  • Edistää sekä lyhyt- että pitkäkestoisempiakin tutustumiskäyntejä.
  • Toimia alullepanijana yhteisissä oppimisprojekteissa, edistää osaamisen jakamista sekä monikeskustutkimuksia.