Yhdistys

Suomen kardiologiset hoitajat SKH ry on perustettu 29.10.1992. Yhdistyksen toiminnan ytimenä on kardiologista hoitotyötä tekevien jäseniensä asiantuntijuuden tukeminen.

Tavoitteenamme on edistää näyttöön perustuvan kardiologisen hoitotyön kehittämistä; auttaa viemään näyttöön perustuvaa hoitotyötä jäseniemme työyhteisöihin; ylläpitää ja kehittää jäsenistön ammatillista erikoisosaamista kardiologisen hoitotyön alueella sekä edistää kardiologisten hoitajien verkostoitumista.

Järjestämme koulutuspäivän kahdesti vuodessa, julkaisemme jäsenlehteä sekä toimimme aktiivisesti Instagramissa ja Facebookissa nimellä @kardiologisethoitajat. Jäseniämme tuemme myös apurahoin.

Yhdistyksen toiminnassa painotamme moniammatillista yhteistyötä sydänpotilaiden hoidossa eri ammattiryhmien kesken, sekä mahdollisuuksien mukaan myös eri sidosryhmien kesken. Toiminta suunnataan ensisijaisesti jäsenistölle, mutta ulkopuolisetkin ovat mahdollisuuksien mukaan tervetulleita mukaan.

Suomen kardiologiset hoitajat ry:n reilun 650 henkilön jäsenistö muodostuu sairaanhoitajista, asiantuntijasairaanhoitajista, röntgenhoitajista, laboratorionhoitajista, lähi- ja perushoitajista, osastonhoitajista, ylihoitajista, kliinisistä asiantuntijoista ja hoitotyön lehtoreista.

Kotimaassa teemme yhteistyötä Suomen Sydänliiton, Suomen sydänfysioterapeutit ry:n sekä Suomen kardiologisen seuran kanssa. Kansainvälisesti olemme aktiivisia Pohjoismaiden ja Baltian yhteisessä verkostossa sekä Euroopan kardiologisen seuran, ESC:n, hoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten järjestössä, ACNAP:ssa.