Ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen jaos

Sydänpotilaan kuntoutumiseen ja terveyden edistämiseen keskittyvä jaos kokoaa yhteen sydänpotilaan kuntoutumiseen ja terveyden edistämiseen ohjaavia käytänteitä. Jaos viestii laajan ja monipuolisen verkoston kautta uusista käytänteistä ja hoitosuosituksista sekä ylläpitää keskustelua sydänkuntoutumisen merkityksestä.

Tavoitteena on, että jaoksessa olisi jokaisesta Sairaanhoitopiiristä vähintään 1 ihminen. Ilmianna itsesi ja tule mukaan!

Jaosaktiivit kokoontuvat 2-4x/vuosi verkon välityksellä. Jaosaktiivit valitaan 2 vuodeksi kerrallaan toimintaan. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri valitaan vuosittain. Jaosaktiivien tehtävänä on keskustella sydänpotilaan kuntoutumiseen ja terveyden edistämiseen liittyvistä asioista ja kerätä yhteen erilaisia käytänteitä potilasohjauksessa sekä organisoida jaoksen kokoukset.

Koko jaos kokoontuu 1-2 vuodessa verkon välityksellä. Jaoskokouksessa on aina jokin teema ja asiantuntijajäsen alustamassa. Kokouksissa käsitellään erilaisia käytänteitä. Jaoksen tehtävänä on viestiä omissa verkostoissaan käytännön työtä helpottavista käytänteistä sekä hyvistä käytänteistä sydänpotilaan parhaaksi. 

Jaos nostaa Suomen kardiologisten hoitajien koulutuspäiville vähintään yhden aiheen/vuosi.

Kuulumalla jaokseen saat tietoa uusimmista tuulista sekä pääset verkostoitumaan. Tule mukaan jaokseen, koska jokainen sydän on tärkeä!