Rytmijaos

Rytmijaoksen tarkoitus on koota yhteen Suomen tahdistinhoitajat ja rytmikardiologian parissa työskentelevät hoitajat. 

Jaoksen tavoitteena on verkostoitumisen ja kohdennettujen koulutusten avulla jakaa hyviä toimintatapoja ja viedä erikoisosaamista eteenpäin sekä kehittää hoitajien asiantuntijuutta mm. tahdistinhoitoon liittyen.