Jaosaktiivit esittäytyvät:
Sydämen vajaatoimitajaos

jaoksen puheenjohtaja
Anna-Maria Lahdenperä

Olen sairaanhoitaja Anna-Maria Lahdenperä, tuttavallisemmin Ansku, ja työskentelen Oulun yliopistollisessa sairaalassa kardiologian vastuualueella. Työpanoksestani 75 % käytetään kardiologisilla vuodeosastoilla ja 25 % kardiologian poliklinikalla. Sydämen vajaatoimintapotilaat ovat olleet vastuualueenani kahdeksan vuoden ajan. Hoitoja ja hoitoketjuja ollaan puolen Suomen alueella tänä aikana kehitetty voimistuvaan tahtiin. Olen saanut olla mukana erilaisissa projekteissa viemässä potilaiden parhaaksi kehitettävää työtä ja palveluja eteenpäin. Samalla olen osallistunut koulutustilaisuuksiin niin oppijana kuin kouluttajana ja vienyt vajaatoimintapotilaan hoitotyötä tätäkin kautta eteenpäin. Meillä pohjoisessa vajaatoimintahoitajan vastuualueeseen kuuluvat myös LVAD-apupumppupotilaat ja sydänsiirtoasioissa asioivat potilaat.

Vapaa-ajalla vietän aikaa paljon hevosten parissa ja kotoa löytyy myös koira ja kissoja. Seitsemästä lapsesta kanssani asuu enää nuorimmainen. Laulaminen ja kirjoittaminen ovat lähellä sydäntäni luonnossa samoilemisen lisäksi. Liikuntaa tulee harrastettua eläinten kanssa ja lisäksi käymme tyttäreni kanssa uimassa, korona-aikana odottelemme innolla kesää ja luonnon vesien vapautumista jääpeitteistään.

Tällä hetkellä vajaatoimintajaostossa toimin puheenjohtajan roolissa. Toivomme sihteeri Jasminin kanssa lisää aktiivisia ja innostuneita hoitajia mukaan yhteisen verkoston luomiseen ja ideoiden saattamiseen kaikkien käytettäväksi sydänpotilaidemme parhaaksi.

jaoksen sihteeri
Jasmin Malmberg

Hei! Työskentelen sairaanhoitajana TYKS Turunmaan sairaalassa Sydänvastaanotolla. Työtehtäviini kuuluu itsenäisen vastaanotonpitämistä, potilasohjausta ja puhelinneuvontaa, sekä lääkärin työparina työskentelyä. Sairaalassa työtehtäviini kuuluu myös siedätyshoidot.

Jaoksen toiminnalta odotan erityisesti sitä, että kootaan saman tyyppistä työtä tekeviä ihmisiä yhteen ja näin voidaan jakaa kolleegoille hyviä kokemuksia käytännöstä. Verkostotoiminta voi myös antaa mahdollisuudet vaikuttaa isommassakin mittakaavassa, sekä avata uusia ovia. Suosittelen ehdottomasti kaikkia kiinnostuneita lähtemään mulaan toimintaan, jotta saataisiin luotua meille hoitajille mahdollisimman kattava verkosto.