Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä sydänpotilaan
hoitoon osallistuva terveydenhuollon ammattihenkilö.

Jäsenenä verkostoidut ammatillisesti, saat Kardioskooppi-lehden neljä kertaa vuodessa, koulutukset jäsenhintaan ja mahdollisuuden hakea tukea esim. opintomatkaa varten.

Jäsenmaksu on 20€ vuodessa. Kertaluonteinen liittymismaksu 10€ peritään jokaiselta uudelta tai uudelleen liittyvältä jäseneltä.