Kardiologinen hoitotyö

Kardiologinen hoitotyö on hoitotyön erikoisala, joka keskittyy sydän- ja verisuonitauteja sairastavien ihmisten hoitoon sekä sydän- ja verenkiertoelimistön haittojen ehkäisyyn. 

Kardiologinen hoitotyö on hieno erikoisala työskennellä: mielenkiintoinen, jatkuvasti kehittyvä ja haastava. Keinot diagnosoida ja hoitaa potilaita kehittyvät kaiken aikaa; hoitajilta vaaditaan jatkuvaa ammatillista kehittymistä, muuttuvien roolien hallintaa, joustavuutta sekä taitoa yhdistää hoitotyön teknisiä ja inhimillisiä ulottuvuuksia.

Euroopan kardiologisen seuran ACNAP on julkaissut kardiologisen hoitotyön opetussuunnitelman perusteen, sydämen vajaatoimintahoitajan opetussuunnitelman sekä opetussuunnitelman perusteen katetrisaatiolaboratoriohoitotyöhön.

ACNAPin ensimmäinen julkaistu muistikortti käsittelee eteisvärinää. Eteisvärinän kattavan hoidon tulisi sisältää paitsi rytmin tai sykkeen hallinnan, myös sydän- ja verisuonitautiriskiin sekä eteisvärinälle altistaviin tekijöihin puuttumisen. Altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi kohonnut verenpaine, diabetes, ylipaino ja obstruktiivinen uniapnea. Hoidon potilaskeskeisyys ja potilaan sitoutuminen omahoitoon ovat olennaisen tärkeitä. Näihin kaikkiin tekijöihin voidaan moniammatillisesti vaikuttaa.