Kardiologinen hoitotyö

Kardiologinen hoitotyö on hoitotyön erikoisala, joka keskittyy sydän- ja verisuonitauteja sairastavien ihmisten hoitoon sekä sydän- ja verenkiertoelimistön haittojen ehkäisyyn. 

Kardiologinen hoitotyö on hieno erikosala työskennellä: mielenkiintoinen, jatkuvasti kehittyvä ja haastava. Keinot diagnosoida ja hoitaa potilaita kehittyvät kaiken aikaa; hoitajilta vaaditaan jatkuvaa ammatillista kehittymistä, muuttuvien roolien hallintaa, joustavuutta sekä taitoa yhdistää hoitotyön teknisiä ja inhimillisiä ulottuvuuksia.


Euroopan kardiologinen seura on julkaissut kardiologisen hoitotyön opetussuunnitelman perusteen, sydämen vajaatoimintahoitajan opetussuunnitelman sekä opetussuunnitelman perusteen katetrisaatiolaboratoriohoitotyöhön.