Hallituksen vaali

Hallituksen jäsenten vaali kaudelle 2021–2023

SKH ry:n hallituksen muodostavat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme (3) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta siten, että vuosittain vaihtuu puolet (3) jäsenistä.

Hallituksen tehtävänä on valmistaa yhdistyksen kokouksissa esitettävät asiat ja kutsua kokoukset koolle, hoitaa yhdistyksen varat ja pitää jäsenluetteloa, toimeenpanna yhdistyksen päätökset ja tiedottaa yhdistyksen toiminnasta. Hallitus suunnittelee ja organisoi yhdistyksen koulutuspäivät sekä hakemusten perusteella päättää yhdistyksen apurahojen myöntämisestä. Hallitus viestii ja tekee yhteistyötä jäsentensä, yhdistyksen jaosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa (Suomen Sydänliitto, Suomen sydänfysioterapeutit, ACNAP, Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyöverkosto, Suomen kardiologinen seura, Sairaanhoitajaliitto ja tukijat). Tiedottamiseen käytetään yhdistyksen verkkosivua, jäsenkirjeitä, Kardioskooppia sekä sosiaalista mediaa. Yhdistyksen tapahtumat käyvät ilmi vuosittain laadittavasta toimintakertomuksesta.

Hallitus kokoustaa 6–8 kertaa vuodessa. Koulutuspäivien yhteydessä ja tarvittaessa kokoonnutaan kasvotusten, muuten etänä. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, mutta he osallistuvat järjestämiinsä koulutuspäiviin ilmaiseksi ja heidän matkakustannuksensa näihin koulutuksiin sekä hallituksen kokouksiin korvataan. Hallituksen jäsen voi, kun siihen on tarve, osallistua yhdistyksen edustajana erilaisiin kokouksiin, myös kansainvälisiin kongresseihin. Kuten muutkin jäsenet, voivat hallituksen jäsenet hakea jäsenistön tukea, tällöin he eivät osallistu omaan hakemuksensa käsittelyyn tai hakemukseen liittyvään päätöksentekoon. Myös hallituksen toiminta käy ilmi yhdistyksen toimintakertomuksesta.

Vuosikokouksessa valitaan kolme hallituksen jäsentä vuosille 2021–2023. Hallituksesta erovuorossa ovat Johanna Keränen, Päivi Puranen ja Karita Ylönen. Yhdistyksen säännöissä ei rajoiteta peräkkäisten kausien määrää, joten kaikki erovuorossa olevat hallituksen jäsenet voivat halutessaan asettua ehdolle hallitukseen. Kaikki kolme erovuorossa olevaa hallituksen jäsentä ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä uudelle kaudelle.Ilmoittaudu ehdokkaaksi yhdistyksen hallituksen vaaliin

Yhdistyksen jäsen voi asettua ennakkoon ehdokkaaksi hallituksen jäseneksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen sihteerille seija.miina(at)kuh.fi. Kirjallisen ilmoittautumisen liitteenä ehdokkaita pyydetään lähettämään esittely itsestään ja tavoitteistaan sekä valokuva. Kirjoitathan viestin otsikkoon "Ilmoittautuminen ehdokkaaksi SKH:n hallituksen vaaliin".

Ehdokkaiden lähettämät esittelyt julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla 11.3.2021 alkaen, mutta ehdokkaaksi voi ilmoittautua myös tämän jälkeen.

Vuosikokous, jossa hallituksen jäsenten vaali suoritetaan, pidetään tiistaina 30.3.2021 klo 18. Kokoukseen ilmoittaudutaan viimeistään 25.3.2021.

Ehdokas voi käyttää vuosikokouksessa esittely- tai linjapuheenvuoron, jonka jälkeen ehdokkaalle voidaan esittää kysymyksiä. Vuosikokouksen osanottajat voivat myös käyttää kannatuspuheenvuoroja, jotka jakaa vuosikokouksen puheenjohtaja.

Hallituksen valitsemisen jälkeen vuosikokous valitsee hallituksen keskuudesta puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.